Aktuellt

Riksdagsledamöter observerar parlamentsvalet i Armenien

Publicerad: 7 december 2018 klockan 13.09

Den 9 december är det parlamentsval i Armenien. Tre svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet.

Valobservationen sker i samarbete med OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR, som har observatörer i landet under en längre tid före och efter valet. OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. Europarådet, som också deltar i valobservationen, arbetar för att skapa en gemensam värdegrund grundad på krav på mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. En viktig uppgift för dessa organisationer är att övervaka parlamentsval i olika länder.

Ett 50-tal parlamentariker deltar

I valobservationen den 9 december deltar ett 50-tal parlamentariker från 19 av OSSE:s och Europarådets medlemsstater. Deras uppgift är att kontrollera att valet är öppet och att det genomförs på ett korrekt sätt, genom att vara på plats i utvalda delar av landet under valdagen. Parlamentarikerna kommer att observera valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

Från Sverige deltar följande riksdagsledamöter:

Presskonferens i Yerevan den 10 december

Den 10 december hålls en presskonferens i Yerevan där ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet publiceras på OSSE:s parlamentariska
församlings webbplats. Presskonferensen kan också följas direkt på webbplatsen:
OSCE- PA

Kontaktperson för media

Eva Hjelm, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon +46 70 399 77 73, e-post eva.hjelm@riksdagen.se.