Aktuellt

Nya regler om tobak och liknande produkter föreslås

Publicerad: 6 december 2018 klockan 14.21

Regeringen vill införa en ny lag om tobak och liknande produkter. Som en följd föreslås också andra lagändringar. Socialutskottet är positivt till förslagen i stort och föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag, men med vissa ändringar. Utskottet föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om marknadsföring av tobaksvaror på internet.

Regeringen föreslår att en ny lag om tobak och liknande produkter införs. Två äldre lagar ska samtidigt tas bort. Regeringen har också lagt fram flera förslag som ska minska hälsorisker som beror på användning av tobak. Bland annat föreslår regeringen att

  • alla som vill handla med tobak måste ha tillstånd
  • nuvarande rökförbud utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus, som uteserveringar
  • rökförbudet utvidgas till att gälla även elektroniska cigaretter och andra produkter
  • reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i EU:s tobaksproduktdirektiv genomförs i Sverige
  • förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Socialutskottet vill göra vissa ändringar i regeringens förslag

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i stort. Däremot anser utskottet att regeringsförslaget om reklam och annan marknadsföring av tobak bör ändras så att nuvarande ordning förblir som den är i dag. Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till regeringens förslag om förbud mot självbetjäning av tobaksvaror, bland annat med hänvisning till att regeringen inte har tagit hänsyn till skillnader i skadeverkningar mellan olika tobaksprodukter.

Utskottet föreslår också ändringar i regeringens förslag på när de nya reglerna ska börja gälla. Enligt utskottet bör reglerna börja gälla den 1 juli 2019. Bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning bör börja gälla den 20 maj 2019.

Regeringen bör se över regler för marknadsföring av tobak på internet

Socialutskottet riktar också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen. Regeringen bör senast den 19 mars 2019 återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet. Enligt utskottet ska det vara tillåtet att visa bilder på tobaksförpackningar på webbsidor för handel på internet.

S, V och MP säger nej till förslaget om tillkännagivande

M, SD, C, KD och L har invändningar och tillägg till regeringens förslag i olika reservationer. I en reservation föreslår S, V och MP att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om marknadsföring och handel och att riksdagen inte ska rikta en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta.

Kontaktperson för media

Johanna Lithman Sola, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 48 70, e-post johanna.lithman.sola@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Debatt tisdag 11 december och beslut onsdag 12 december.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU3 Ny lag om tobak och liknande produkter (publiceras 7 december)