Aktuellt

Talmannens anförande vid flaggceremoni

Publicerad: 18 december 2018 klockan 09.47

Talmannens anförande vid flaggceremoni när riksdagens demokratijubileum inleddes den 17 december 2018.

Talmannen och några andra väntar på att flaggorna ska hissas. De är utomhus och det är snö på marken.

I väntan på att flaggorna hissas. Foto: Anders Löwdin

Det talade ordet gäller

Kära vänner,

Den svenska flaggan vajar nu mot en gråblå himmel. Det är ett fint sätt att högtidlighålla denna historiska hundraårsdag.

Själva svenska flaggan har som ni säkert vet en ännu längre historia, vissa vill skriva den ända tillbaka till Karl Knutsson Bondes dagar på 1440-talet, även om det kan diskuteras. De blågula färgerna har dock förts i officiella sammanhang åtminstone sedan slutet av Gustav Vasas regering. Former och nyanser har skiftat över tid och länge var det också ovanligt att flagga annat än till havs. Men när en urtima riksdag samlades på Riddarholmen 1871 restes en flaggstång där för att man skulle kunna flagga när riksdagen var samlad.

En annan urtima riksdag fattade den 17 december 1918 det historiska beslut som är anledningen till att vi idag börjar firandet av demokratins genombrott i Sverige. Det är hundra år sedan riksdagen fattade principbeslutet om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i Sverige. Det firar riksdagen genom demokratijubiléet som invigs idag och som kommer att pågå med en mängd material, utställningar och aktiviteter till januari 2022, då det gått hundra år sedan de första kvinnorna tog plats som ledamöter av Sveriges riksdag.

I en tid som präglades av krig och revolutioner valde vi i Sverige istället vägen mot demokrati, reformer och nationell sammanhållning. Utan det beslutet hade vårt land kanske tagit en helt annan väg in i framtiden. Utan det beslutet hade halva befolkningen fortsatt varit utestängd från riksdagen, från politiskt inflytande.

Det historiska klubbslaget i riksdagen kom till efter stort engagemang och envisa insatser under lång tid från många människor och organisationer. Utan dem hade riksdagen säkerligen inte tagit det där avgörande steget mot demokrati den 17 december 1918. Men just där och just då uppkom också ett möjligheternas fönster som flera aktörer i och utanför riksdagen använde på ett skickligt sätt.

Vänner,

I dag hissar vi den svenska flaggan utanför riksdagen, demokratins hjärta. Vi gör det för att fira hundraårsminnet av demokratins genombrott på denna Sveriges första tillfälliga flaggdag.

Ja, det är faktiskt första gången en flaggdag förekommer vid endast ett tillfälle. Aldrig tidigare har en enskild märkesdag firats genom att vår blågula flagga går i topp över hela riket. Denna dag är alltså historisk på flera sätt! Som talman måste jag också understryka att det visserligen var regeringen som beslutade om den tillfälliga flaggdagen - men det byggde på ett riksdagsbeslut som innebar att först konstitutionsutskottet och sedan kammaren ansåg att en riksdagsmotion i ämnet borde bifallas.

Som Oscar II har skrivit symboliserar den svenska flaggan både forntidsminnen och framtidshopp. Det tycker jag är en fin sammanfattning av ett demokratijubileum som minns historien för att kunna gå framtiden till mötes.

Tack!