Aktuellt

Försvarsutskottet säger ja till nya staber inom försvaret

Publicerad: 13 december 2018 klockan 11.12

Regeringen vill få möjlighet att inrätta en arméstab, en marinstab och en flygstab inom Försvarsmakten. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. M, C, KD och L har synpunkter i en reservation.

Regeringen har föreslagit att den ska få inrätta tre nya organisationsenheter, så kallade försvarsgrensstaber, inom Försvarsmakten. Det handlar om en arméstab, en marinstab och en flygstab som ska placeras i Enköping, Haninge/Muskö respektive Uppsala.

En motivering för att ändra försvarets organisation är att säkerhetsläget i omvärlden har försämrats. De nya staberna ska öka robustheten och minska riskerna i försvarsledningens organisation genom att öka den geografiska spridningen. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

M, C, KD, L har synpunkter i en reservation

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna är positiva till regeringens förslag om att inrätta de nya försvarsenheterna. Men partierna vill också att Försvarsmakten får särskild rådgivning och hjälp med utvärdering när omorganisationen görs.

Kontaktperson för media

Mats Lundström, föredragande försvarsutskottet, telefon: 08-786 57 56, e-post: mats.lundstrom@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Måndagen den 17 december. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2018/19:FöU3 Inrättande av försvarsgrensstaber (publiceras den 14 december)