Aktuellt

Miljö, samarbete och energi i fokus vid den parlamentariska Östersjökonferensen

Publicerad: 28 augusti 2018 klockan 15.41

Sex svenska riksdagsledamöter deltog vid den parlamentariska Östersjökonferensen den 26-28 augusti. Konferensen antog en resolution, riktad till medlemsländernas regeringar, som tar upp aktuella utmaningar i Östersjöregionen.

Årets Östersjökonferens (BSPC) arrangerades i Mariehamn på Åland. Temat för konferensen var det politiska samarbetet i Östersjöregionen, miljötillståndet i Östersjön och hållbar energi. Vid konferensen deltog närmare 100 parlamentariker från elva nationella parlament, elva regionala parlament och fem självstyrande områden.

De sex svenska ledamöterna vid Östersjökonferensen.

De sex svenska ledamöterna vid Östersjökonferensen. Foto: Riksdagsförvaltningen.

Tillståndet i Östersjön – tid för åtgärder

Årets konferens fokuserade framför allt på havsmiljön. I sessionen om visioner för Östersjön konstaterade flera av deltagarna bland annat att miljöfrågor diskuterats under lång tid och att diskussioner och internationella åtaganden nu måste leda till handling.

Rapport om migration och integration

Vid konferensen presenterade också församlingens rapportörer för olika arbetsområden arbetet under året som gått.

Den arbetsgrupp för migration och integration som bildades vid förra årets konferens sammanfattade sitt arbete. Fokus för arbetsgruppen hittills har varit att samla in fakta genom enkäter och möten med experter. Målet är att hitta goda exempel att presentera tillsammans med rekommendationer till regeringarna när gruppen lämnar sin slutrapport vid nästa års konferens. Hans Wallmark (M) är ordförande i gruppen och Pyry Niemi (S) ersättare till honom.

Resolution riktad till parlamenten runt Östersjön

Vid konferensen antogs en resolution riktad till medlemsländernas regeringar, som tar upp aktuella utmaningar i regionen med fokus på det politiska samarbetet, miljötillståndet i Östersjön, hållbar energi, migration och integration samt ekonomisk utveckling och tillväxt.

En fråga som den svenska delegationen lyfte fram är frågan om mikroplaster och behovet av lagstiftning och åtgärder som begränsar användandet av dessa. Resolutionen arbetades fram under konferensen. Från den svenska delegationen deltog Suzanne Svensson (S) i detta arbete.

Konferensen var avslutet för Ålands ordförandeskap för konferensen, som nu övertas av Norge. Nästa Östersjökonferens är planerad att hållas i Norge i augusti år 2019.

Dokument

Östersjökonferensens resolution på BSPC:s webbplats

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, internationell senior rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon 072-716 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se.

Ledamöter