Aktuellt

Havet i fokus när Nordiska rådet möts på Island

Publicerad: 4 april 2018 klockan 13.02

När Nordiska rådet samlas till temasession den 9-10 april i Akureyri på Island är havet det genomgående temat på olika sätt.

Under 2018 innehar Norge presidentskapet i Nordiska rådet och enligt det norska programmet för året vill man att de nordiska länderna tillsammans driver på för ett reglerat och hållbart användande av havets resurser.

Havstemat finns med i olika sammanhang under den temasession som Nordiska rådet håller i Akureyri på Island den 9-10 april. Rådets presidium och samtliga utskott har havsfrågor på agendan och den 10 april arrangeras en gemensam debatt som har sin utgångspunkt i ett av målen i Agenda 2030 som rör havsmiljön.

Förutom havstemat kommer Nordiska rådet också att behandla och fatta beslut om bland annat nordiskt inflytande och samarbete med G20-länderna, global nedrustning av kärnvapen, harmonisering av lagstiftning som rör hbtiq-personer i Norden, en handlingsplan för nordiskt funktionshindersamarbete samt totalförsvars-, kris- och försörjningsplanering.

Från Sverige deltar drygt 20 ledamöter i temasessionen. Ordförande i Nordiska rådets svenska delegation är Hans Wallmark (M) och vice ordförande är Phia Andersson (S).

Mer information

Kontaktperson för media

Lena Eklöf, delegationssekreterare för Nordiska rådets svenska delegation, tel: +46 (0)70 993 47 82, e-post: lena.eklof@riksdagen.se.