Aktuellt

Korruptionsfrågor präglade debatten vid PACEs vårsession

Publicerad: 30 april 2018 klockan 09.33

Den 23–27 april höll Europarådets parlamentariska församling, PACE, årets andra session i Strasbourg. Den viktigaste frågan under mötet var korruptionsutredningens slutrapport för församlingens verksamhet.

Under veckan debatterades flera rapporter inom olika områden. Till exempel om klimatförändringar och parisavtalet, finansiering av terroristgruppen Daesh, situationen för journalister i Europa, juridiska utmaningar för mänskliga rättigheter kopplat till hybridkrigföring och konfiskering av olagliga tillgångar som en metod att bekämpa organiserad brottslighet.

Den oberoende korruptionsutredningen slutrapport

Korruptionsutredningens slutrapport handlar huvudsakligen om korruptionsanklagelser inom PACE kopplat till Azerbaijan. I rapporten utpekas fem nuvarande och fem tidigare medlemmar som inblandade i korruption alternativt lobbying, vilket strider mot PACEs uppförandekod. Efter flera debatter antogs enhälligt en tydlig rekommendation med mål om att bland annat förändra församlingens arbetsordning och att öka transparensenen. PACE:s generalsekreterare och församlingens president har gemensamt skickat ett brev till alla talmän för medlemsparlamenten om detta.

Svenskar deltog i flera debatter

Debatterna som pågick under veckan handlade om flera olika områden. De svenska ledamöterna deltog i ett flertal debatter, i utskottsmöten, i partigruppsmöten, paneldebatter och bilaterala möten.

I egenskap av vice-ordförande ledde den svenska delegationens ordförande Jonas Gunnarsson (S) ett antal debatter i kammaren under sessionsveckan. Kerstin Lundgren (C) pratade för sin partigrupp i debatten om finansiering av terroristgruppen Daesh och Carina Ohlsson (S) för sin partigrupp i debatten om skydd för barn till migranter genom obligatorisk undervisning. Johan Nissinen (SD) medverkade i debatten om läkemedelsresistent tuberkulos i Europa.

Dokument

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 072-716 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se.

Ledamöter

Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling:

 • Jonas Gunnarsson (S), ordförande
 • Boriana Åberg (M), vice ordförande
 • Carina Ohlsson (S)
 • Michael Svensson (M)
 • Niklas Karlsson (V)
 • Johan Nissinen (SD)
 • Azadeh Rojhan Gustafsson (S)
 • Annicka Engblom (M)
 • Eva-Lena Jansson (S)
 • Kerstin Lundgren (C)
 • Lotta Johnsson Fornarve (V)
 • Markus Wiechel (SD)