Aktuellt

Tidsbegränsad lag om amnesti för explosiva varor införs

Publicerad: 26 april 2018 klockan 08.34

Regeringen vill införa en tidsbegränsad lag om amnesti för explosiva varor som till exempel handgranater och sprängämnen. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

I dag måste en person som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor ha ett tillstånd för att få göra det. Dessutom måste en person som får tillgång till explosiva varor utan att ha tillstånd till det direkt ta kontakt med Polismyndigheten. Annars kan personen dömas för brott mot tillståndsplikten i lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Syfte att minska antalet illegala explosiva varor

Syftet med den tillfälliga amnestin för explosiva varor är att minska antalet illegala explosiva varor i samhället. Konkret innebär förslaget att personer som hanterar en explosiv vara utan att ha tillstånd att göra det inte ska kunna dömas för brott. Det gäller under förutsättning att hen frivilligt tar kontakt med polisen och lämnar information som gör att polisen kan ta hand om varan. Amnestin ska gälla från den 15 oktober 2018 till den 11 januari 2019.

Utskottet håller med regeringen om att det är viktigt att begränsa antalet illegala explosiva varor i samhället och ser positivt på förslaget.

Kontaktperson för media

Annie Schaffrath, utskottshandläggare försvarsutskottet, telefon 08-786 55 08, e-post annie.schaffrath@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 2 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU13 En amnesti för explosiva varor
(publiceras 26 april)