Aktuellt

Försvarsmakten bör ta över ansvaret för försvarsmateriel

Publicerad: 26 april 2018 klockan 11.27

Försvarsutskottet anser att ansvaret för att vidmakthålla Försvarsmaktens materiel ska föras över till Försvarsmakten och att befintliga övnings- och skjutfält inte ska få avvecklas. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar två uppmaningar till regeringen om detta. S och V reserverar sig mot förslagen.

I dag finns begränsningar när det gäller överbefälhavarens kontroll över Försvarsmaktens materiel och möjligheten att prioritera hur den ska användas. Det är i nuläget Försvarets materielverk som har ansvaret för att vidmakthålla Försvarsmaktens materiel, för att kunna göra effektiva upphandlingar. Men enligt försvarsutskottet bör ansvaret för försvarsmaterielen föras över till Försvarsmakten i stället. Utskottet anser att möjligheten att kunna hantera Sveriges beredskap på ett effektivt sätt är viktigare än eventuell ökad effektivitet vid upphandlingar.

Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att omedelbart föra över ansvaret för vidmakthållandet av Försvarsmaktens materiel och tillhörande upphandlingar till Försvarsmakten. Om regeringen bedömer att det inte går att förena med en väl fungerande upphandlingsprocess bör andra organisatoriska lösningar övervägas.

Riksdagen har tidigare riktat ett tillkännagivande till regeringen om att Försvarsmakten bör ta över ansvaret för vidmakthållandet av myndighetens materiel. Detta i ärendet 2017/18:FöU1 som beslutades den 7 december 2017.

S och V reserverar sig

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig och håller inte med om utskottets förslag till tillkännagivande. Partierna anser att det arbete i frågan som regeringen redan har påbörjat inte bör föregripas.

Tillfälligt stopp mot avveckling av skjutfält

Försvarsutskottet har tidigare påtalat hur viktigt det är att Försvarsmakten får goda förutsättningar att öva. Därför är det viktigt att regeringen arbetar för att säkra Försvarsmaktens tillgång till skjutfält och övningsområden. Utskottet anser att det bör införas ett tillfälligt stopp, ett så kallat moratorium, mot att avveckla befintliga övnings- och skjutfält och föreslår att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om detta.

S och V håller inte med

S och V håller inte med om att ett tillkännagivande behövs för att säkerställa tillgången till skjutfält och övningsområden och har lämnat en reservation mot förslaget.

Kontaktperson för media

Robert Ihrfors, föredragande i försvarsutskottet, telefon: 08-786 53 41, e-post robert.ihrfors@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 2 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU6 Militära frågor (publiceras den 26 april)