Aktuellt

Framtid och säkerhetsfrågor på agendan vid EU:s talmanskonferens

Publicerad: 24 april 2018 klockan 14.57

Riksdagens talman Urban Ahlin deltog i en konferens för EU-ländernas talmän som hölls i Tallinn den 23-24 april. Programmet fokuserade på EU:s framtidsfrågor samt europeisk säkerhet och försvar.

Eiki Nestor, talman i det estniska parlamentet, öppnade konferensen. Under sessionen om EU:s framtid diskuterade talmännen bland annat arbetsformer, kontakt med medborgarna och Brexit. Sessionen om säkerhet omfattade säkerhetsfrågor som PESCO, ett permanent strukturerat samarbete, en europeisk försvarsfond och cybersäkerhet. Konferensen ställde sig också bakom ett fortsatt utvecklingsarbete av IPEX för bättre informationsutbyte mellan de nationella parlamenten.

Talmännen i EU-medlemsländernas parlament och Europaparlamentet samlas årligen för en konferens om aktuella frågor, parlamentens roll i EU-samarbetet samt aktiviteter och samarbete mellan parlamenten. Vid talmanskonferensen i Tallinn deltog även talmän från kandidatländernas parlament och från EES-länderna.