Aktuellt

Kampen mot organiserad brottslighet tas upp på parlamentarikermöte

Publicerad: 23 april 2018 klockan 16.34

Uppdaterad: 23 april 2018 klockan 16.52

Nio riksdagsledamöter deltar när Europarådets parlamentariska församling, PACE, håller sitt möte 23–27 april. Kampen mot organiserad brottslighet, hybridkrig och redaktionell frihet är några av de frågor som står i fokus under mötet i Strasbourg.

Under mötet kommer parlamentarikerna att diskutera en rad olika frågor. Kampen mot organiserad brottslighet och konfiskerad illegal egendom, finansieringen av terrorism, mänskliga rättigheter kopplat till hybridkrig och redaktionell frihet är några ämnen som tas upp. Europarådets roll i Libyen, humanitära behov för IDPs samt genomförandet av Paris överenskommelsen är andra frågor på agendan.

Slutrapporten om förekomsten av korruption inom PACE kommer att också presenteras av externt tillsatta utredare, däribland den svenska juristen Elisabet Fura. Rapporten kommer att finnas tillgänglig elektroniskt efter att den presenterats.

Dokument

Kontaktperson för media

Petra Sjöström, senior internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 08- 786 59 25, e-post petra.sjostrom@riksdagen.se

Ledamöter