Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Valet i fokus på vårens fortbildningsdag för lärare

Publicerad: 25 april 2018 klockan 12.00

Vilka har varit den senaste mandatperiodens utmaningar, hur förbereder sig Socialdemokraterna inför valet och vilka upplevelser har ledamöterna av de senaste åren? Det var några av frågorna som besvarades under vårens fortbildningsdag för lärare.

Cirka 220 lärare deltog i en heldag som ägde rum i riksdagens andrakammarsal den 12 april, fokus låg på höstens val. Politiker, journalister, tjänstemän och forskare medverkade och delade med sig av valanalyser och berättade om hur de förbereder sig inför valet.

Erfarenheter efter 20 år som ledamot

Först ut var förste vice talman Ewa Thalén Finné (M). Hon delade med sig av några av de erfarenheter hon fått efter nästan 20 år som riksdagsledamot. Tiden i riksdagen beskriver hon som en fantastisk resa och det har hänt en del sedan 1998.

- Det har skett väldigt mycket moderniseringar, när jag kom in i riksdagen 1998 fick jag bo i mitt arbetsrum i en bäddsoffa. Fördelen var att man lätt kunde arbeta med pappershögen på skrivbordet, berättar Ewa Thalén Finné.

Från 2002 finns det övernattningslägenheter där ledamöter som inte redan bor i Stockholm får bo.

Förste vice talman Ewa Thalén Finné står i talarstolen i Andrakammarsalen

Foto: Anders Löwdin

Något hon lyfter som positivt med att vara riksdagsledamot är möjligheten att få komma ut till bland annat skolor.

- En av de mest fantastiska sakerna är att man kan ringa nästan vilken organisation eller skola som helst och fråga om man kan komma på ett besök och man får nästan aldrig ett nej, berättar Ewa Thalén Finné.

Så förbereder sig Socialdemokraterna inför valet

Socialdemokraternas avdelningschef på S-kansliet, Anders Wallin, berättade om hur partiet har lagt upp sitt kampanjarbete inför valet. För Socialdemokraterna och övriga partier brukar valrörelsen börja ungefär ett år innan valet. De fem sista veckorna innan valet ses som valspurt.

- Det är svårt att börja kampanja innan den 1 augusti, ingen vill prata politik på stranden, säger Anders Wallin.

Anders Wallin står i talarstolen i Andrakammarsalen

Foto: Anders Löwdin

Valrörelsen handlar framför allt om politik och kommunikation enligt Anders Wallin.

- Det spelar ingen roll om vi arbetar fram jättebra förslag om ingen känner till dem. Men motsatsen gäller också, vi kan ha hur mycket reklam som helst men det gör ingen skillnad om vi inte har något budskap, berättar han.

I dag finns många olika kanaler och många partier som vill sprida sina budskap. Det gör det svårare för partierna att nå ut med sina frågor. Och det är viktigt eftersom halva valrörelsen handlar om att få ut sina förslag inom olika områden. Den andra delen handlar enligt Anders Wallin om att opponera på vad de andra partierna föreslår.

- Ett partis värsta mardröm är om ingen opponerar på politiken, det skulle innebära att hamna i fullständig skugga och det vill inget parti. Man hittar därför på olika sätta att utmana andra partier, bland annat i debatter, säger han.

Socialdemokraterna debatterar oftast mot Moderaterna och eftersom det är de två största partierna i riksdagen har de också de största kanslierna. Och det ligger mycket prestige i att bli största parti.

- Det är det största partiet som får välja möteslokal för partigruppsmötena först och det vore en otrolig nesa att tappa sin position och behöva byta lokal, säger Anders Wallin.

Socialdemokraterna har i dag sina möten i andrakammarsalen och Moderaterna håller till i förstakammarsalen.

Tillbakablickar och framåtperspektiv

Gruppledaren Maria Ferm (MP) och riksdagsledamoten Aron Modig (KD) berättade om sina upplevelser från mandatperioden och blickade fram mot riksdagsvalet.

Miljöpartiets gruppledare Maria Ferm redogjorde för partiets utgångspunkter i valet. Partiet har lanserat en färdplan för klimatet som kort och gott innebär att nu behövs politisk kraftsamling kring miljöfrågorna. Klimatet kan inte vänta är Miljöpartiets paroll.

Apropå det politiska tonläget är Maria Ferms analys att politiken blivit allt mer populistisk.

- Förslagen med krav på hårdare tag i olika frågor har duggat tätt under mandatperioden.

Hon oroas av den låga tilltron till politiken. Dessutom ser hon stora risker med att många aktörer svartmålar samhällsutvecklingen. Maria Ferm tror att det i sig är krisdrivande.

- Människor förlorar framtidstron när politiker enbart pekar på problemen, istället för att föreslå lösningar, säger hon.

När Aron Modig (KD) skulle göra en summering av mandatperioden beskrev han den som stökig. Det handlar om att regeringen inte kunnat få igenom sin politik, decemberöverenskommelsen och Kristdemokraternas svårigheter att nå ut med sina hjärtefrågor.

Det politiska hantverket måste, enligt Aron Modig, gå rätt till.

- I det politiska samtalet är det en trygghet om alla värnar spelreglerna, säger han.

Sjukvården, tryggheten och äldrefrågor kommer att vara partiets prioriterade valfrågor. Han ser fram emot valrörelsen och hoppas att han och Kristdemokraterna får många tillfällen att föra ut sin politik.

Övriga medverkande under dagen

Mandatperiodens utmaningar och dilemman

Professorn i statsvetenskap Lena Wängnerud föreläste om riksdagens roll i samhället och vad som karakteriserat mandatperioden 2014-18. Dessutom skissade hon på olika parlamentariska framtidsscenarier. Väljarnas beteenden i olika val uppmärksammades, till exempel vilka frågor som varit viktiga valfrågor. Utifrån opinionsläget redogjorde hon för olika regeringsalternativ.

Politiken under lupp

Torbjörn Sjöström, VD och opinionsansvarig vid Novus, analyserade hur politiken och samhället förändrats. Reflekterade också över opinionsundersökningarnas roll i samhällsdebatten. Han framhöll att opinionsundersökningar bidrar med ett viktigt underlag i den politiska debatten.

Förberedelserna bakom kulisserna

Johan Welander, kammarsekreterare vid riksdagens centralkansli, berättade hur Riksdagsförvaltningen förberedde sig inför riksdagsvalet, allt ifrån konstitutionella frågor till praktiska detaljer. Turerna kring valet av statsminister var en viktig del i hans presentation.

Med uppdrag att fixa valet

Cecilia Bendz, valhandläggare på Valmyndigheten, berättade om myndighetens uppdrag att genomföra val. Hon informerade också om nya regler i vallagen som gäller från och med höstens val. Många aktörer är inblandade i val och Cecilia Bendz redde ut vars och ens ansvar.

Presentationer från dagen