Aktuellt

Så påverkar dataskyddsförordningen svenska lagar

Publicerad: 19 april 2018 klockan 07.25

Den 25 maj börjar EU:s dataskyddsförordning att gälla som lag i Sverige. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, PUL. I samband med det införs en ny lag, dataskyddslagen, och ett flertal lagar som hänvisar till eller förhåller sig till PUL:s bestämmelser ses över och ändras.

Syftet med EU-bestämmelserna är att skapa ett enhetligt regelverk för hur medlemsländerna ska behandla personuppgifter. Det handlar också om att öka enskilda personers kontroll över sina personuppgifter.

Du hittar mer information om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats.

Dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats

Beslut om anpassning och ändring av lagar