Aktuellt

Kontaktförbud med fotboja borde kunna vara förstahandsåtgärd

Publicerad: 17 april 2018 klockan 11.57

För att ta större hänsyn till brottsoffer borde ett beslut om utvidgat kontaktförbud med fotboja kunna vara en förstahandsåtgärd som avgörs av hotbilden. Det anser justitieutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen, i ett så kallat tillkännagivande, att skyndsamt återkomma med ett sådant lagförslag.

En person kan dömas till olika nivåer av kontaktförbud om det finns en risk för att personen trakasserar, förföljer eller begår brott mot en annan person. I vissa fall innebär kontaktförbudet också elektronisk övervakning av personen, genom så kallad fotboja.

Fler beslut om kontaktförbud med fotboja

För att stärka skyddet för brottsutsatta har regeringen lagt förslag på ändringar i lagar som rör kontaktförbud. Enligt förslaget ska fler beslut om kontaktförbud kombineras med fotboja och den längsta initiala perioden som ett sådant kontaktförbud gäller förlängas från sex månader till ett år. Dessutom ska brott mot kontaktförbud med fotboja få en särskild brottsbeteckning och kunna ge fängelse i max två år.

Lagförslag tar inte tillräcklig hänsyn till brottsofferperspektivet

Justitieutskottet ser i huvudsak positivt på regeringens lagförslag men anser att det inte tar tillräcklig hänsyn till brottsofferperspektivet. Enligt lagförslaget måste en person, för att få kontaktförbud med fotboja, först bryta mot ett kontaktförbud utan fotboja. Det tycker utskottet är orimligt eftersom det borde vara hotbilden som avgör om det ska bli aktuellt med fotboja eller inte. Utskottet anser att ett utvidgat kontaktförbud med fotboja ska kunna beslutas som förstahandsåtgärd och föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att skyndsamt återkomma med ett lagförslag om detta.

Justitieutskottets förslag till tillkännagivande kom när utskottet behandlade regeringens lagförslag om elektronisk övervakning av kontaktförbud.

Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget om tillkännagivande

Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget om tillkännagivande. Partiet anser att elektronisk övervakning innebär ett kännbart ingrepp i en persons frihet och dessutom kan kontaktförbudet riktas mot en person som inte är dömd för något brott. Enligt Vänsterpartiet bör därför sådana åtgärder av rättssäkerhetsskäl begränsas i enlighet med regeringens förslag.

Kontaktperson för media

Lena Lindbäck, föredragande, justitieutskottet, telefon 08-786 55 41, e-post lena.lindback@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdag den 25 april.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU25 Elektronisk övervakning av kontaktförbud
(publiceras 18 april)