Aktuellt

Debatt om den ekonomiska vårpropositionen

Publicerad: 16 april 2018 klockan 09.14

Måndagen den 16 april lämnade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Samtidigt lämnade regeringen även vårändringsbudgeten för 2018. Samma dag hölls också en debatt där partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner deltog.

Debatten om vårpropositionen går att se i efterhand via webb-tv. Den tolkades till teckenspråk.

Vårpropositionen innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Regeringen bedömer också det ekonomiska läget och hur ekonomin kommer att se ut samt gör en bedömning av utgiftstaket de närmaste åren.

I samband med vårpropositionen lämnar regeringen också en ändringsbudget för 2018. I ändringsbudgeten föreslår regeringen ändringar i statsbudgeten som riksdagen beslutade om i december. Riksdagen beslutar om vårpropositionen och vårändringsbudgeten i juni.

Riksdagens arbete med statens budget

Riksdagens arbete med statens budget startar varje år med förslag från regeringen. I april lämnar regeringen sitt första förslag, den ekonomiska vårpropositionen, som innehåller riktlinjer för den ekonomiska politiken. I september lämnar regeringen sitt andra förslag, budgetpropositionen, som innehåller hela statsbudgeten.