Aktuellt

Samordningen av det regionala arbetet med livsmedelsstrategin bör förbättras

Publicerad: 12 april 2018 klockan 09.34

Den nationella samordningen av det regionala arbetet för att genomföra livsmedelsstrategin borde bli bättre och administrationen av stöd till föreningslivet på landsbygden borde förenklas. Det tycker miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om det.

Den nationella livsmedelsstrategin har som mål att skapa en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar samtidigt som relevanta nationella miljömål nås. Syftet är att skapa tillväxt, skapa sysselsättning och bidra till en hållbar utveckling i hela landet. Arbetet med att genomföra livsmedelsstrategin ska bedrivas på nationell, regional och lokal nivå.

Utskottet tycker dock att det behövs en bättre nationell samordning av det regionala arbetet med att genomföra livsmedelsstrategin. En nationell samordning skulle kunna ta tillvara synergieffekter, sprida goda exempel och vara ett stöd för länen och regionerna i deras arbete. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att arbeta med det.

Förslaget om tillkännagivande kommer från motioner från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot förslaget om tillkännagivande.

Ett aktivt föreningsliv bidrar till tillväxt och utveckling på landsbygden

Det är viktigt med ett aktivt föreningsliv på landsbygden, det spelar stor roll för att skapa en social sammanhållning och för integration av nya kommunmedlemmar. Det bidrar till tillväxt och utveckling på landsbygden. Därför behöver det också vara enkelt för föreningar att söka stöd från staten, något som i dag är krångligt att göra enligt utskottet. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ytterligare en uppmaning till regeringen om att förenkla administrationen av stöd till föreningslivet på landsbygden.

Förslaget om tillkännagivande kommer från en motion från Centerpartiet. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot förslaget om tillkännagivande.

Kontaktperson för media

Caroline Needham, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 63 43 , e-post caroline.needham@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 18 april Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 2017/18:MJU18 Landsbygdspolitik
(publiceras 13 april)