Aktuellt

Regeringen borde verka för att gårdsförsäljning tillåts i vissa fall

Publicerad: 12 april 2018 klockan 09.31

Regeringen borde verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning. Det gäller under förutsättning att Systembolagets monopol kan bevaras. Det tycker socialutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

I dag är det endast Systembolaget som får bedriva detaljhandel med alkoholdrycker. Frågan om det även ska vara möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol har behandlats tidigare av riksdagen som då sagt nej till förslagen.

Den svenska produktionen av alkoholhaltiga drycker har utvecklats i snabb takt de senaste åren. Dessutom finns det ett stort intresse för närproducerade alkoholdrycker i mindre upplagor. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning i begränsad utsträckning. Det gäller under förutsättning att Systembolagets monopol kan bevaras.

S, MP och V säger nej till förslaget

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget, i en reservation. Att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker vid sidan av Systembolagets monopol skulle enligt dem innebära ett avsteg från den systematiska och sammanhållna alkoholpolitik som varit framgångsrik för Sverige. Frågan har tidigare utretts och då gjordes bedömningen att försäljning av alkohol direkt från tillverkaren inte borde tillåtas då det inte är förenligt med Systembolagets monopolställning.

Kontaktperson för media

Johanna Lithman Sola, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 48 70, e-post johanna.lithman.sola@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 26 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU8 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (publiceras den 23 april)