Aktuellt

Öppen utfrågning om fossilfria drivmedel

Publicerad: 10 april 2018 klockan 15.47

Torsdagen den 12 april håller trafikutskottet en öppen utfrågning med anledning av en studie om fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan, som utskottet har låtit göra.

Vid utfrågningen deltar representanter från universitet, högskolor, myndigheter och intresseorganisationer.

Tid: Den 12 april klockan 09.00-12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

09.00 Inledning av Karin Svensson Smith (MP), ordförande i trafikutskottet

09.05–09.20 Trafikutskottets studie

 • Resultaten i korthet: Anna Wagman Kåring, forskningssekreterare vid Riksdagsförvaltningen.
 • Trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor, gruppens slutsatser: Karin Svensson Smith (MP), ordf. trafikutskottets arbetsgrupp för forskningsfrågor.

09.20–09.45 Forskare ger perspektiv på icke-fossila drivmedel

 • Hur långt och till vad räcker de svenska biodrivmedlen utan att riskera miljökvalitetsmålen? Pål Börjesson, professor miljö- och energisystem vid Lunds universitet.
 • Att ta steget ut på marknaden – så kan svensktillverkade drivmedel kommersialiseras. Johanna Mossberg, fil.dr, fokusområdesledare för området fossilfria transporter, RISE.
 • Fossilfrihet ur ett systemperspektiv – vilket drivmedel gör bäst nytta var? Jonas Åkerman, fil.dr, forskningsledare miljöstrategisk analys vid Kungliga Tekniska Högskolan.
 • Hur kan förnybar el bidra till fossiloberoende transporter? Björn Sandén, professor innovation och hållbarhet vid Chalmers tekniska högskola.
 • Är elektromobiliteten en fluga? Förhoppningar och realism inför en ökad elektrifiering av transporter. Thomas Magnusson, biträdande professor i Industriell organisation vid Linköpings universitet.

09.45–10.15 Myndigheter om betydelsen av fossilfria drivmedel

 • Strategisk plan för omställning till fossilfria transporter. Gustav Ebenå, avdelningschef Energimyndigheten.
 • Scenarier på väg mot fossilfrihet. Sven Hunhammar, måldirektör Trafikverket.
 • Styrmedel för att öka de fossilfria drivmedlen och minska de fossila. Svante Mandell, forskningschef Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet.
 • Fossilfritt Sverige, om vägen till ett fossilfritt Sverige. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

10.15–10.35 Transportslagen vänder blicken mot 2030

 • Färdplan för ett fossilfritt flyg. Henrik Littorin, tf. generalsekreterare föreningen Svenskt Flyg.
 • Färdplan för en fossilfri åkerinäring. Tove Winiger, politiskt ansvarig Sveriges Åkeriföretag.
 • En sjöfart utan utsläpp – är det möjligt? Rikard Engström, vd föreningen Svensk Sjöfart.
 • Att anpassa bilismen till en fossiloberoende fordonsflotta. Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig Motormännens riksförbund.

10.35–11.00 Kaffe

11.00–11.55 Frågor från utskottet

11.55–12.00 Avslutning av Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande trafikutskottet

Dokument

Utfrågningen tar avstamp i följande studie:

2017/18:RFR13 Fossilfria drivmedel för att minska transportsektorns klimatpåverkan

Webb-tv

Seminariet kan följas via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Öppen utfrågning om fossiloberoende drivmedel

Kontaktperson för media

Anna Wagman Kåring, forskningssekreterare, telefon 08-786 43 78, e-post anna.wagman.karing@riksdagen.se.

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se.