Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 7 september 2017 klockan 13.08

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 8 september. Samrådet kommer till största del handla om migration och terrorism.

Tid: Fredagen den 8 september klockan 10
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Observera att ingången vid Mynttorget 1 är stängd på grund av ombyggnad. Entrén vid Västerlånggatan 1 ska användas tills vidare.

Rådet ska diskutera migration

Justitieminister Morgan Johansson (S) och migrationsminister Helène Fritzon (S) ska samråda med EU-nämnden inför möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 14 september.

På rådsmötet kommer situationen på migrationsområdet att diskuteras. På mötet kommer också terrorism och EU:s arbete med att bekämpa terrorism att diskuteras.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se