Aktuellt

Ledamöter från Norden diskuterade fortsatt arbete för jämställda parlament

Publicerad: 29 september 2017 klockan 16.03

Tredje vice talman Esabelle Dingizian ledde den 28 september ett rundabordssamtal om jämställda parlament. Delegationer från de nordiska parlamenten, och de självstyrande områdena samt från Nordiska rådets utskott för välfärd i Norden var inbjudna till riksdagen och syftet var att utbyta erfarenheter och diskutera fortsatt samarbete i dessa frågor.

- När de nordiska parlamenten jämför sina erfarenheter av jämställdhetsarbetet ser vi framför allt likheter mellan våra parlament och hur vi kan lära av varandra. Men det viktigaste är att vi kan hjälpas åt att ta arbetet vidare, säger Esabelle Dingizian.

Från riksdagen deltog ledamöter från riksdagens jämställdhetsgrupp som presenterade resultaten av sitt arbete, bland annat med enkätundersökningen som gjorts bland riksdagens ledamöter. I samtalen visade det sig att igenkänningen var stor parlamenten emellan. En sådan fråga handlade om hot och trakasserier på sociala medier och vilka konsekvenser detta kan medföra för det politiska engagemanget. De gästande nordiska ledamöterna presenterade också status för jämställdhet i sina egna parlament.  

Lenita Freidenvall, fil dr i statsvetenskap vid Stockholms universitet och expertkonsult för IPU i genderfrågor, gjorde en historisk tillbakablick och en global utblick. Hon tog bland annat upp det globala arbete som den interparlamentariska unionen (IPU) gör genom att bistå parlament runt om i världen att bli mer jämställdhetsvänliga (gender sensitive) på olika fokusområden. Hon talade också om jämställdhetens historiska utveckling i de nordiska parlamenten. Jämställdheten har kommit långt i Norden men också här finns utmaningar, exempelvis när det gäller kvinnors parlamentariska representation.

Tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) presenterade hur förändringen sett ut över tid i Sveriges riksdag och hur jämställdhetsgruppen i riksdagen arbetar idag.

Josefina Erikson, forskare i statsvetenskap vid Uppsala universitet, presenterade de enkät- och intervjustudier hon gjort med riksdagsledamöter på uppdrag av riksdagens jämställdhetsgrupp.

För mer information om jämställdhetsgruppens arbete

http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2017/mar/8/ett-kontinuerligt-arbete-for-jamstalldhet-bedrivs-i-riksdagen/