Aktuellt

Företagsutveckling på programmet när talmannen besökte Gotland

Publicerad: 26 september 2017 klockan 13.15

Talman Urban Ahlin besökte Gotland måndagen den 25 september tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Talmannen och kvinna står framför en säng med en kalv och hö i.

På Moving Floor i Ekeby fick talman Urban Ahlin information om innovation för automatisk utgödsling. Foto: Länsstyrelsen Gotland

Syftet med programmet var att belysa områden som är aktuella och viktiga för framtid och utveckling i regionen. Bland frågorna som togs upp vid de olika studiebesöken var företagsutveckling och innovationer, livsmedelsstrategi och universitetsutbildning.

I besöket deltog riksdagsledamöterna Hanna Westerén (S) och Jesper Skalberg Karlsson (M).

Dagen avslutades med en middag dit valkretsens riksdagsledamöter samt aktuella personer från regionen bjudits in. Talmannen och landshövdingen stod som värdar för middagen.

Bakgrund

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets valkretsar fördelad till olika tillfällen, kopplade till studiebesök om varje regions framtidsfrågor. Talmansbesöken i valkretsarna har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.