Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 20 september 2017 klockan 13.57

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 22 september. En av de frågor som kommer tas upp är förhandlingsläget kring Storbritanniens utträde ur EU.

Tid: Fredagen den 22 september klockan 9
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Observera att ingången vid Mynttorget 1 är stängd på grund av ombyggnad. Entrén vid Västerlånggatan 1 ska användas tills vidare.

Rådet ska diskutera förhandlingsläget kring Brexit

Statssekreterare Oscar Stenström ska samråda med EU-nämnden inför möte i allmänna rådet den 25 september.

En av de frågor som rådet förväntas diskutera är Storbritanniens utträde ur EU. Diskussionen kommer att handla om läget i förhandlingarna. I dessa diskussioner deltar alla medlemsländer förutom Storbritannien. Förhandlingarna befinner sig fortfarande i första fasen där fokus ligger på de centrala utträdesfrågorna: EU-medborgarnas rättigheter, den ekonomiska uppgörelsen och den irländska gränssituationen med mera.

På dagordningen för allmänna rådet står också förberedelser inför Europeiska rådet den 19-20 oktober. Allmänna rådets underlag utgörs av ett utkast till dagordning för Europeiska rådets möte De frågor som Europeiska rådet väntas behandla är migration, digitala frågor, försvar och utrikes frågor .

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se