Aktuellt

En nationell läkemedelslista borde tas fram snarast

Publicerad: 14 september 2017 klockan 08.52

Regeringen borde snarast slutföra arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista. Det anser socialutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till det i ett tillkännagivande. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Under 2013 tillsatte regeringen en utredning som bland annat skulle se över it-stödet inom hälso- och sjukvården. Ett av de förslag som utredningen presenterade under 2015 var att upprätta en nationell läkemedelslista. Det övergripande målet med en nationell läkemedelslista är att skapa en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling. E-hälsokommitténs förslag bereds just nu på Socialdepartementet.

Arbetet bör gå snabbare

Socialutskottet tycker dock att arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista går för långsamt. En olämplig kombination av läkemedel kan leda till allvarliga konsekvenser för liv och hälsa. Därför anser utskottet att det behövs en tydlig nationell styrning på området. Syftet med en sådan styrning är att se till att informationen om olika läkemedelsbehandlingar hanteras på rätt sätt. En nationell läkemedelslista behövs för att få en förbättring av patientsäkerheten och en överblick överläkemedelsanvändningen. Utskottet vill därför att regeringen snarast fullföljer sitt arbete med att ta fram en nationell läkemedelslista. Regeringen bör sedan återkomma med ett lagförslag till riksdagen. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till det i ett tillkännagivande.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. De tre partierna tycker inte tillkännagivandet är nödvändigt eftersom arbetet redan är på gång och att förslag från regeringen väntas inom kort.

Kontaktperson för media

Kirsten Dieden, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 57 48, e-post kirsten.dieden@riksdagen.se 

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 27 september. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU2 Vissa frågor om läkemedelsregistret (publiceras den 22 september)