Aktuellt

Lag om sjöfylleri behöver utvärderas

Publicerad: 26 oktober 2017 klockan 12.03

2010 utvidgades straffansvaret för sjöfylleri. Ett enat civilutskott anser att lagen behöver följas upp och föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att utvärdera vad lagen har fått för konsekvenser.

När straffansvaret utvidgades infördes en nedre gräns på 0,2 promille för den som framför ett fartyg eller har en annan uppgift som är viktig för sjösäkerheten i fråga om fartyg som kan köras i minst 15 knop eller har ett skrov som är minst tio meter. Även gränsen för grovt sjöfylleri sänktes.

Ett enat civilutskott föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, det vill säga uppmanar regeringen, att nu utvärdera lagen. Utskottet konstaterar att det är angeläget att beslutad lagstiftning följs upp. Vid uppföljningen bör man överväga om det finns behov av ändringar i lagen.

Kontaktperson för media

Miriam Kantor, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 66 44, e-post miriam.kantor@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 8 november

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU2 (publiceras 27 oktober)