Aktuellt

Öppen utfrågning om konkurrens på lika villkor inom luftfarts- och åkerinäringarna

Publicerad: 17 oktober 2017 klockan 08.20

Den 19 oktober höll trafikutskottet en öppen utfrågning om konkurrens på lika villkor inom luftfarts- och åkerinäringarna. Utfrågningen var öppen för allmänhet och media och kan ses i efterhand via webb-tv.

Tid: Klockan 8.45–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Program

08.45 Inledning

Karin Svensson Smith (MP), trafikutskottets ordförande.

Nulägesbeskrivning och ramverk

08.50 Kommissionens konkurrensfrämjande arbete med den europeiska luftfartsstrategin samt rörlighetspaketet

Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

09.00 Erfarenheter från svensk sida i arbetet med framtagandet av den europeiska luftfartsstrategin samt rörlighetspaketet

Mattias Landgren, statssekreterare vid Näringsdepartementet med ansvar för transport- och infrastrukturfrågor.

09.10 Den rådande konkurrenssituationen och dess inverkan på överflyttningar mellan olika transportslag

Inge Vierth, utredningsledare vid VTI.

Statens insatser för kontroll och tillsyn

09.17 Transportstyrelsens marknadsövervakning av luftfarten samt företagskontroller av de tunga godstransporterna på väg

  • Simon Posluk, enhetschef vid Transportstyrelsen (Luftfart).
  • Mikael Kyller, utredare vid Transportstyrelsen (Åkeri).

09.31 Förutsättningar för polisens arbete med tillsyn och kontroller av de tunga godstransporterna på väg efter införandet av den nya polisorganisationen

Maria Lönegård, polismästare vid Nationella operativa avdelningen (NOA), Polismyndigheten.

09.38 Användningen av olika modeller inom transportsektorn som påverkar skatteuttaget

  • Katrina Björk, rikssamordnare för Skatteverkets granskning av utlandstransaktioner (Luftfart).
  • Pia Bergman, rikssamordnare för Skatteverkets granskning av organiserad brottslighet och svart arbetskraft (Åkeri).

09.48 Myndighetssamverkan mot osund konkurrens i arbetslivet

Kicki Höök, samordnare vid Arbetsmiljöverket för regeringsuppdraget om att under 2015–2018 förstärka den myndighetsgemensamma tillsynen av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar.

09.55 Paus

Rådande konkurrenssituation inom luftfart och åkeribranschen – berörda aktörers syn

10.15 Den rådande konkurrenssituationen inom luftfarten – vad innebär den för möjligheterna till ett mer hållbart flygresande i framtiden?

  • Hans Ollongren, ansvarig för samhällskontakter och luftfartspolitik inom SAS.
  • Charlotte Holmbergh Jacobsson, chef för kommunikation och public affairs, Norwegian.

10.29 Den rådande konkurrenssituationen inom luftfarten – vad innebär den för piloter och kabinanställda?

  • Martin Lindgren, ordförande i Svensk Pilotförening.
  • Lise Iderström, central ombudsman vid Unionen.

10.43 Den rådande konkurrenssituationen inom åkeribranschen – vad innebär den för möjligheterna till mer hållbara godstransporter på väg?

Ulric Långberg, branschchef vid Sveriges åkeriföretag.

10.50 Den rådande konkurrenssituationen – vad innebär den för arbetstagarna inom åkeribranschen?

Lars Mikaelsson, förbundssekreterare vid Transportarbetareförbundet.

10.57 Frågestund

11.55 Avslutning

Jessica Rosencrantz (M), trafikutskottets vice ordförande.

Webb-tv

Utfrågningen kan ses direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Cecilia Forsberg, föredragande trafikutskottet, telefon 08-786 53 40, e-post cecilia.forsberg@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se