Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Riksdagsstyrelsen föreslår grundlagsändringar efter översyn av Riksrevisionen

Publicerad: 16 oktober 2017 klockan 15.26

Riksdagsstyrelsen har beslutat att i en framställning till riksdagen lägga fram ett antal förslag till grundlagsförändringar. Förslagen har sitt ursprung i ett delbetänkande från den parlamentariska utredning som genomför en översyn av Riksrevisionen.

Riksdagsstyrelsens förslag till lagändringar framgår i framställningen 2017/18:RS4 Översyn av Riksrevisionen – grundlagsfrågor.

Sammanfattning av förslagen

  • Bestämmelsen om riksrevisorernas antal flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen för att antalet riksrevisorer lättare ska kunna ändras i framtiden.
  • Det införs krav på kvalificerad majoritet för ett beslut av riksdagen om att skilja en riksrevisor från uppdraget.
  • Konstitutionsutskottet ska få ge JO i uppdrag att biträda utskottet med en särskild utredning av omständigheter som kan ligga till grund för att skilja en riksrevisor från uppdraget.
  • Det förtydligas i regeringsformen att domstolar och förvaltningsmyndigheter inte har någon konstitutionellt grundad upplysningsplikt gentemot JO när JO genomför en sådan utredning åt konstitutionsutskottet.
  • Bestämmelser om samverkans- och uppgiftsskyldighet flyttas från vanlig lag till regeringsformen och förtydligas så att det uttryckligen framgår att Riksrevisionen har rätt till den information som myndigheten begär.

Bakgrund

Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att sammankalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att göra en översyn av Riksrevisionen. Vid sammanträdet den 7 juni 2017 överlämnade utredningen sitt delbetänkande till riksdagsstyrelsen. Delbetänkandet sändes på remiss och därefter beslutade riksdagsstyrelsen den 11 oktober om en framställning till riksdagen.

Dokument

För mer information

Lars Seger, chefsjurist, juridiska enheten Riksdagsförvaltningen, telefon 08-786 63 86, e-post lars.seger@riksdagen.se