Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 11 oktober 2017 klockan 13.00

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 13 oktober. Några av de frågor som tas upp är EU:s förhållningssätt till Iran och Nordkorea, migrationsfrågor och läget i Brexit-förhandlingarna.

Tid: Fredagen den 13 oktober klockan 9.00.
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54) entré Norrbro 1 B

Utrikesrådet diskuterar EU:s förhållningssätt till Iran och Nordkorea

Utrikesminister Margot Wallström (S) ska samråda med nämnden inför möten i utrikesrådet den 16 oktober.

Rådet förväntas diskutera EU:s förhållningssätt till Iran och Nordkorea liksom utvecklingen i Turkiet. Rådet väntas också diskutera EU:s arbete för främjande av mänskliga rättigheter.

Allmänna rådet diskuterar frågor om migration

EU- och handelsminister Ann Linde (S) ska samråda med nämnden inför möten i allmänna rådet den 17 oktober.

Allmänna rådet väntas diskutera ett utkast till Europeiska rådets slutsatser kring frågor om migration, Ett digitalt Europa, försvar samt externa relationer inför Europeiska rådets möte den 19–20 oktober.

På allmänna rådets agenda står också förberedelse av Europeiska rådets behandling av läget i Brexit-förhandlingarna.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se