Aktuellt

Stadsutveckling, näringsliv och kollektivtrafik vid Göteborgsbesök

Publicerad: 10 oktober 2017 klockan 13.06

Tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) besökte den 9 oktober Göteborgs kommuns valkrets tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Anders Danielsson.

Tredje vice talman och ledamöter lyssnar på information under en bussfärd.

Samtal om framtidens kollektivtrafik under färd med elbuss. Foto: Riksdagsförvaltningen

Programmet var utformat med syfte på att lyfta fram frågor som är aktuella och viktiga för utvecklingen i Göteborg. Ombord på M/S Hamnen fick delegationen information och samtalade om stadsutveckling och blandade boendeformer. De fick också en visning av hamnen.

Färden gick vidare med elbuss genom ElectriCity för samtal om framtidens kollektivtrafik. Programmet innehöll även studiebesök och möten om integration på arbetsmarknaden och kulturfrågor.

I besöket deltog riksdagsledamöterna Gunilla Carlsson (S), Johan Büser (S), Cecilia Magnusson (M), Hans Rothenberg (M), Lars Hjälmered (M), Lisbeth Sundén Andersson (M), Jimmy Ståhl (SD), Yasmine Posio Nilsson (V) och Aron Modig (KD).

Dagen avslutades med en middag dit riksdagsledamöter samt aktuella personer från olika samhällssektorer i valkretsen hade bjudits in.

Bakgrund

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets alla valkretsar fördelad till olika tillfällen, kopplade till studiebesök om varje områdes framtidsfrågor. Talmansbesöken har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.