Aktuellt

Öppen utfrågning om barns skuldsättning

Publicerad: 10 oktober 2017 klockan 13.47

Den 12 oktober håller civilutskottet en öppen utfrågning om barns skuldsättning. Syftet är att få information om situationen i dag och vad som görs för att motverka att barn blir skuldsatta.

Tid: Klockan 9.30-12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Program

09.30 Caroline Szyber (KD), civilutskottets ordförande

09.35 Cecilia Tisell, generaldirektör, Konsumentverket

09.45 Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten

09.55 Jonas Karlsson, utredare, Barnombudsmannen

10.05 Eva von Schéele, Sveriges Kommuner och Landsting

10.15 Lars Westbratt, statssekreterare, Justitiedepartementet

10.25 Paus

10.40 Frågor från utskottets ledamöter

Ca 11.55 Avslutning – Hillevi Larsson (S), ledamot i civilutskottet

Webb-tv

Utfrågningen kan följas via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Susanne Sjöblom, föredragande, telefon 08-786 43 01, e-post susanne.sjoblom@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se