Aktuellt

Det bör bli möjligt att låta bli att återkalla uppehållstillstånd

Publicerad: 9 november 2017 klockan 15.33

Socialförsäkringsutskottet vill att regeringen lägger ett förslag i riksdagen om att arbetskraftsinvandrare inte ska behöva utvisas om en arbetsgivare har gjort små fel i villkoren för arbetstillstånd. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta.

Regeringen föreslår ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till detta förslag, som ska börja gälla den 1 december 2017.

Socialförsäkringsutskottet vill också att regeringen ska återkomma till riksdagen med ett lagförslag om att en arbetskraftsinvandrare inte heller ska behöva utvisas om en arbetsgivare omedvetet har begått mindre fel som gäller villkoren för arbetstillståndet. Detta gäller även om felet upptäcks efter det att tillståndstiden har gått ut eller om det är Migrationsverket som upptäckt felet. Migrationsverket bör få möjlighet att göra en bedömning i varje enskilt fall. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. Lagändringen bör börja gälla så fort som möjligt, men senast den 1 juli 2018.

M, C, L och KD reserverar sig

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna håller med om utskottets förslag till tillkännagivande, men vill i en reservation att den begärda lagändringen ska börja gälla senast den 1 maj 2018. Eftersom det redan pågår en utredning på området finns förutsättningarna för att snabba på ärendet, anser partierna.

Kontaktperson för media

Sven Bergqvist, föredragande socialförsäkringsutskottet, telefon 08-786 53 23, e-post sven.bergqvist@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 15 november

Ledamöter

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Dokument

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU7 (publiceras 10 november)