Aktuellt

Sverige deltar i EU-samarbetet Pesco

Publicerad: 30 november 2017 klockan 11.56

Sverige ska delta i det militära så kallade Pesco-samarbetet inom EU. Det anser det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag om detta. SD och V säger nej till förslaget i en reservation.

Regeringen har föreslagit att Sverige ska delta i det militära samarbete inom EU som har fått namnet det permanenta strukturerade samarbetet (permanent structured cooperation – Pesco). Samarbetet syftar bland annat till att utveckla medlemsländernas militära förmågor och öka möjligheterna till samarbete inom EU. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Europeiska rådet väntas fatta beslut om att upprätta Pesco och fastställa vilka länder som deltar i december 2017. Sverige och 22 andra EU-medlemsstater har för avsikt att delta i Pesco-samarbetet från början.

EU stärks som utrikespolitisk aktör

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har tidigare uttalat att EU är Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska plattform. EU:s förmåga att planera och genomföra både civila och militära krishanteringsinsatser är beroende av medlemsstaternas resurser, sammanhållning och politiska vilja och ska förbättras genom Pesco. Utskottet anser att Sverige ska delta aktivt i arbetet med att stärka EU som säkerhetspolitisk aktör och ett svenskt medlemskap i Pesco passar in i denna strategi.

Utskottet konstaterar att den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken inom EU är mellanstatlig. Det är frivilligt att delta i Pesco-samarbetet för medlemsstaterna och det nationella självbestämmandet påverkas inte.

SD och V säger nej till regeringens förslag

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet säger i en reservation nej till att Sverige går in i Pesco-samarbetet. Sverigedemokraterna anser att beslutet innebär en militarisering av EU och att det påverkar Sveriges försvarsindustri negativt. Vänsterpartiet delar uppfattningen att Pesco bidrar till en militarisering av EU och anser också att den svenska militära alliansfriheten urholkas.

Kontaktperson för media

Britt-Marie Hartvig föredragande utrikesutskottet, telefon 08-786 48 81, e-post britt-marie.hartvig@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 6 december.

Ledamöter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2017/18:UFöU3 (publiceras 1 december)