Aktuellt

Regeringen uppmanas stärka flygets konkurrenskraft och värna om de regionala flygplatserna

Publicerad: 30 november 2017 klockan 12.55

Trafikutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att dels stärka flygets konkurrenskraft i den nationella flygstrategin, dels värna om de regionala flygplatserna. Om detta handlar två tillkännagivanden som utskottet föreslår. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna i utgiftsområdet ska fördelas.

Drygt 56 miljarder ur statens budget för 2018 går till kommunikationer. Mest pengar går till utveckling av statens transportinfrastruktur, drygt 25 miljarder kronor.

Hänsyn till regionala flygplatser

Trafikutskottet vill att regeringen i sin flygstrategi ska ta särskild hänsyn till de regionala icke-statliga flygplatserna. Utskottet betonar att de regionala flygplatserna spelar en mycket betydelsefull roll i transportsystemet eftersom Sverige är glest befolkat och har stora avstånd. Flygplatserna binder samman Sverige och skapar arbetstillfällen.

Trafikutskottet gjorde en uppmaning om ett tillkännagivande om detta i december 2016. Utskottet anser dock att de åtgärder som regeringen planerar inte är tillräckliga och upprepar därför sin uppmaning. Utskottet konstaterar också att den flygskatt som föreslås i budgetpropositionen kan försämra möjligheterna för de regionala flygplatserna.

Oenighet om nationella flygstrategin

Trafikutskottet anser också att regeringen inte tillräckligt har fokuserat på åtgärder som kan stärka flygets konkurrenskraft i sin nationella flygstrategi. Även här pekar utskottet på regeringens förslag om en nationell flygskatt. Utskottet menar att strategin inte är tillräcklig för att ge svenskt flyg goda förutsättningar. Utskottet gjorde en uppmaning om ett tillkännagivande om detta i början av 2017. Till skillnad från regeringen anser inte utskottet att det tillkännagivandet är slutbehandlat, och upprepar även denna uppmaning.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern tycker att den flygstrategi som regeringen har presenterat bidrar till att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle socialt, miljömässigt och ekonomiskt, och reserverar sig därför mot förslagen om tillkännagivande.

Kontaktpersoner för media

Anna Blomdahl, föredragande i trafikutskottet, telefon 08 – 786 50 66, e-post anna.blomdahl@riksdagen.se

Christer Åström, föredragande i trafikutskottet, telefon 08 – 786 59 14 e-post christer.astrom@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt fredagen den 8 december, beslut tisdagen den 12 december

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

2017/18:TU1 Kommunikationer (publiceras den 5 december)