Aktuellt

De isländska och finska språken får starkare ställning

Publicerad: 3 november 2017 klockan 10.44

De finska och isländska språkens ställning ska stärkas i Nordiska rådet. Det var ett av besluten som togs när Nordiska rådet hade sin årliga höstsession i Helsingfors.

Den 31 oktober till 2 november var det dags för Nordiska rådets höstsession i Helsingfors. Nordiska parlamentariker, statsministrar och fackministrar samlades för att debattera bland annat Norden som världens mest integrerade region, den nordiska tilliten och arbetet mot gränshinder. Från Sverige deltog 20 ledamöter.

Lena Asplund (M) i en talastol.

Lena Asplund (M) var en av de svenska ledamöter som deltog under Nordiska rådets möte i Helsingfors. Foto: Johannes Jansson/norden.org

Finska och isländska får starkare ställning

Efter intensiva förhandlingar och en livlig debatt beslutade rådet att genomföra förbättringar för att stärka de finska och isländska språkens ställning i rådet. I dagsläget är det skandinaviska, det vill säga danska, norska och svenska som är arbetsspråken enligt rådets arbetsordning. Det tolkas till och från isländska och finska.

Befolkningen har positiv syn på samarbetet

Över 90 procent av Nordens invånare tycker att det nordiska samarbetet är viktigt eller mycket viktigt. Det visar en undersökning som Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet har genomfört under hösten. Det är ett resultat som kan ha påverkats av utvecklingen i världen eftersom försvars- och säkerhetsfrågor ses som de viktigaste samarbetsområdena. Demokrati, transparens och människovärde ses som de mest typiska nordiska värderingarna.

Rådet antog internationell strategi

Nordiska rådet antog en internationell strategi för 2018 – 2022. Den innebär att prioriteringen i rådets internationella arbete kommer att bli skarpare. De kommer att rikta fokus på Östersjön, Arktis och EU.

Den svenska delegationen deltog aktivt i debatterna. De bidrog bland annat till:

  • Att Nordiska rådet beslutade rekommendera att de nordiska regeringarna gör en kritisk granskning av sin arbetsmarknadspolitik.
  • Att arbeta för en gemensam elektronisk legitimation, ett e-id i Norden.
  • Att man vill underlätta delningsekonomin i Norden.
Håkan Svenneling (V) i talarstolen.

Håkan Svenneling (V) pratar under mötet i Helsingfors. Foto: Johannes Jansson/norden.org

Nordiska rådets delade ut pris

Nordiska rådet delade även ut priser i litteratur, barn- och ungdomslitteratur, musik, film och miljö. Årets prisutdelning ägde rum den 1 november i Finlandiahuset, det var både nominerade pristagare och tidigare vinnare som deltog. Årets vinnare fick 350 000 danska kronor vardera och Nordiska rådets prisstatyett Norrsken. Presentatör under prisceremonin var den finländska skådespelaren Maria Sid.

Om prisvinnarna på Nordiska rådets webbplats

Om Nordiska rådets session på Nordiska rådets webbplats

Nordiska rådets svenska delegation

Kontaktperson för media

Lena Eklöf, Internationell senior rådgivare, tel: 070-993 47 82, e-post: lena.eklof@riksdagen.se