Aktuellt

Tredje vice talmannen besökte Moldavien

Publicerad: 2 november 2017 klockan 16.27

Tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) avlade ett arbetsbesök i Moldavien den 28 oktober – 1 november. Syftet var att studera kvinnligt företagande och kvinnors möjligheter till deltagande i politiken.

Fem kvinnor sitter vid ett bord

Tredje vice talman Esabelle Dingizian i diskussion ordnad av AFAM, en organisation för kvinnligt företagande. Foto: Andrei Fedco

– Det finns en potential att öka andelen kvinnliga ledamöter i parlamentet och jag ser fram emot en högre andel vid nästa val, säger Esabelle Dingizian.

Talmannen fick en bred bild av politiken i landet genom möten med företrädare för regerande koalition, opposition samt representanter från civilsamhället. Ett studiebesök gjordes för att se hur Sida:s medel för att stödja kvinnliga företagare används. Andra besök handlade om agroturism, tillverkning av mattor, IT-utveckling och företagande inom mode, satsningar som bidrar till att utvandringen från landet minskar. Frågor om jämställdhet diskuterades under alla programpunkter.