Aktuellt

Justitieutskottet vill se längre straff för mycket grova vapenbrott

Publicerad: 16 november 2017 klockan 11.24

Maxstraffet för mycket grova vapenbrott borde höjas och fler vapenbrott än i dag borde klassas som grova. Det anser justitieutskottet, som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med sådana förslag.

Regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen om att straffet för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor höjs från fängelse i lägst ett och högst fyra år till fängelse i lägst två och högst fem år. Minimistraffet för synnerligen grova vapenbrott höjs från fängelse i tre år till fängelse i fyra år. Maxstraffet för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor av normalgraden ändras från fängelse i två år till fängelse i tre år.

Syftet med lagändringarna är att minska antalet illegala vapen och handgranater i samhället och förhindra dödligt våld. De börjar gälla den 1 januari 2018.

Utskottet vill skärpa lagen ytterligare

Justitieutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Men utskottet vill också att maxstraffet för synnerligen grova vapenbrott ska höjas och att fler vapenbrott än i dag ska anses som grova. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, om detta till regeringen. Det betyder att regeringen senare bör återkomma till riksdagen med förslag om höjda straff för sådana brott.

Utskottets förslag till tillkännagivanden bygger på förslag i en motion från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

SD reserverar sig

Sverigedemokraterna anser i en reservation att förslagen till lagändringar inte går tillräckligt långt. Partiet vill öka straffen för vapenbrott ytterligare.

Kontaktperson för media

Karolina Hermansson, föredragande justitieutskottet, telefon 08-786 54 41, e-post karolina.hermansson@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 22 november

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU8 (publiceras 17 november)