Aktuellt

Innovation och integration på dagordningen i Södermanland

Publicerad: 14 november 2017 klockan 15.47

Riksdagens tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) besökte Södermanland den 13 november tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Liselott Hagberg.

Fokus under dagen var innovation, integration och arbetsmarknad. Exempel på programpunkter var företaget Matsmart i Katrineholm som bekämpar matsvinnet, Flens Världsorkester som bedriver ett framgångsrikt integrationsprojekt och Arbetsförmedlingen i Nyköping som berättade om vad länets höga arbetslöshetssiffror kan bero på och arbetet för att vända trenden.

De riksdagsledamöter som deltog var Erik Bengtzboe (M), Olle Felten (SD), Caroline Helmersson Olsson (S), Lotta Finstorp (M), Lotta Johnsson Fornarve (V), Fredrik Olovsson (S) och Marco Venegas (MP).

Dagen avslutades med en middag dit valkretsens riksdagsledamöter samt aktuella personer från regionen hade bjudits in. Tredje vice talmannen och landshövdingen stod som värdar för middagen.

Bakgrund

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets alla valkretsar fördelad till olika tillfällen, kopplade till studiebesök om varje områdes framtidsfrågor. Talmansbesöken har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.