Aktuellt

Hearing om nya svenskar och demokratin

Publicerad: 14 november 2017 klockan 12.59

Den 16 november håller konstitutionsutskottet en hearing om nya svenskar och demokrati. Hearingen är öppen för allmänhet och media och kan följas via webb-tv.

Tid: Klockan 9–10.30
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Hearingen riktar fokus på utlandsföddas politiska integrering och belyser frågor som:

  • Skiljer sig utlandsföddas förtroende för de demokratiska institutionerna från den övriga befolkningen?
  • I vilken utsträckning röstar man?
  • Är utlandsfödda underrepresenterade i svenska politiska församlingar?

Program

09:00 Forskarpresentationer

  • Jacob Sohlberg är forskare vid den statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, och kommer presentera ett pågående projekt i vilket man med hjälp av en panelstudie studerar förändring över tid i social tillit och förtroende för politiska institutioner hos asylsökande.
  • Mikael Spång är docent i statsvetenskap vid Malmö högskola. Som en av två redaktörer till en ny antologi utgiven av DELMI, "Valdeltagande och representation: om invandring och politisk integration i Sverige," presenterar han dess huvudresultat.
  • Johanna Rickne är nationalekonom och docent vid SOFI, Stockholms universitet, och kommer presentera en översikt över utlandsföddas representation på olika nivåer i kommunalpolitiken.

09:45 Diskussion

Webb-tv

Utfrågningen kan ses direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Kontaktperson för media

Johan Davidsson, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-789 56 25, e-post johan.davidsson@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se