Aktuellt

Nu finns riksdagens diarium på webbplatsen

Publicerad: 14 november 2017 klockan 09.37

Den 13 november lanserades riksdagens diarium på riksdagen.se. Nu går det att söka bland ärenden och begära ut handlingar direkt från webbplatsen. Diariet blir samtidigt tillgängligt via riksdagens öppna data.

Skärmdump på diariet på riksdagens webbplats

Foto: Riksdagsförvaltningen

I diariet registreras dagligen inkommande, utgående och upprättade handlingar. De flesta uppgifterna i diariet är offentliga vilket innebär att medier och andra intresserade kan få tillgång till dem. När nu diariet är sökbart på webbplatsen så blir det också enklare att begära ut handlingar.

Riksdagsdirektör Kathrin Flossing

Foto: Melker Dahlstrand

– Ett publikt diarium gör det enklare för medborgare och media att ta del av information och att granska riksdagens arbete. Det är ett ytterligare steg mot ökad öppenhet och insyn. Vi är källan till information och fakta om riksdagen. Nu gör vi det enklare att ta del av detta, säger riksdagsdirektör Kathrin Flossing.

Sök i diariet på webbplatsen

Diariet på webbplatsen innehåller inledningsvis ärenden som har registrerats från den 12 september 2017 och framåt. Senare under året kommer diariet för hela 2017 att bli sökbart på webbplatsen.

Det går att söka fram ärenden genom att skriva in ett sökord, diarienummer eller att filtrera sökningen. Man kan till exempel se vilka ärenden som finns registrerade för konstitutionsutskottet under oktober 2017. Med en knapptryckning kan man därefter enkelt begära ut handlingarna i det ärende man är intresserad av.

Diariet på riksdagens webbplats

Diariet i riksdagens öppna data

Riksdagsförvaltningen har en lång tradition av att arbeta för ökad insyn. Sedan 2010 kan alla som vill använda innehållet i riksdagens databaser via riksdagens öppna data. Öppna data är ett viktigt verktyg för att ge medborgare insyn i riksdagens arbete och beslut.

Inledningsvis kommer diariet att finnas som dataset i öppna data. Dataset är samlingar med strukturerad data som kan laddas ned och bearbetas vidare.

Riksdagens öppna data

Om allmänna handlingar

De flesta dokument som ligger till grund för riksdagens beslut eller som kommer in till eller upprättas i Riksdagsförvaltningen är allmänna handlingar. En allmän handling kan vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Var och en har rätt att ta del av dem.

Om allmänna handlingar