Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 30 mars 2017 klockan 10.02

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 31 mars. Ett par av de frågor som tas upp är situationen i Syrien och lagändringar på jordbruksområdet.

Tid: Fredagen den 31 mars klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Utrikesrådet ska diskutera läget i Syrien och Jemen

Utrikesminister Margot Wallström (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för utrikes frågor den 3 april.

Vid mötet ska rådet diskutera och anta rådsslutsatser som bland annat gäller situationen i Syrien samt EU-kommissionens och EU:s utrikestjänsts gemensamma meddelande om Syrien, som nyligen presenterats. I meddelandet formuleras en EU-strategi för Syrien.

Rådet kommer också att diskutera och anta rådsslutsatser som gäller läget i Jemen, där det råder humanitär kris och den politiska fredsprocessen har avstannat.

Jordbruks- och fiskerådet ska diskutera lagändringar och jordbruksstöd

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska samråda med nämnden inför mötet i jordbruks- och fiskerådet den 3 april.

Vid mötet kommer rådet bland annat att få information om och diskutera EU-kommissionens förslag till förordning om finansiella regler för unionens budget och om ändringar av förordningar på jordbruksområdet.

Rådet ska även få information om och diskutera kommissionens rapport om genomförandet av ekologiska fokusområden. Det handlar om att en del av direktstödet till jordbrukare kopplas till krav på miljöåtgärder, varav ett krav är att fem procent av jordbrukarens åkermark ska användas till att upprätthålla den biologiska mångfalden.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se