Aktuellt

Mer måste göras för att motverka oseriösa snabblån

Publicerad: 30 mars 2017 klockan 11.25

Civilutskottet vill se fler åtgärder för att motverka oseriös utlåning till konsumenter på snabblånemarknaden. Utskottet anser också att regeringen bör se över reglerna vid köp av levande djur. Dessa två tillkännagivanden om konsumenträtt föreslår utskottet att riksdagen ska rikta till regeringen.

Snabblån, som innebär att man lånar en liten summa pengar till hög ränta och med återbetalning på kort tid, har för många människor inneburit en skuldfälla. Civilutskottet konstaterar att problem kvarstår i branschen, trots att flera lagändringar har gjorts.

Ett enigt utskott vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att vidta ytterligare åtgärder för att motverka oseriös kreditgivning på snabblånemarknaden, och att ett tillkännagivande riktas om detta.

Brister vid kreditprövningen och marknadsföringen

Konsumentverkets granskningar av branschen visar på brister, både när det gäller kreditprövningen och marknadsföringen. Civilutskottet anser att detta inte är acceptabelt. Därför menar utskottet att åtgärderna framför allt bör riktas mot brister vid kreditprövningen och marknadsföringen av krediter.

Förslaget om ett tillkännagivande grundar sig i motionsförslag av S, M, SD, C, L och KD.

Se över regler vid köp av djur

I behandlingen av ärendet om konsumenträtt har civilutskottet även kommit fram till att regeringen bör se över reglerna när det gäller köp av levande djur. Utskottet tycker att konsumentköplagens regler om fel på en vara inte är anpassade för köp av levande djur. Regeringen bör därför verka både nationellt och inom EU för att se över om reglerna vid köp av djur är ändamålsenligt utformade.

Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Förslaget innebär också att utskottet säger ja till motionsförslag av M och C.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller inte med om tillkännagivandet kring att se över reglerna vid köp av djur och reserverar sig mot förslaget.

Kontaktperson för media

Susanne Sjöblom, föredragande i civilutskottet, telefon: 08- 786 43 01, e-post susanne.sjoblom@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 5 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU12 Konsumenträtt (publiceras den 31 mars)