Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

KU-utfrågningar om granskningsärenden

Publicerad: 30 mars 2017 klockan 09.00

Uppdaterad: 11 maj 2017 klockan 14.28

I april och maj håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Bland andra frågas sju ministrar ut, däribland statsminister Stefan Löfven (S).

Utfrågningarna är öppna för allmänhet och media. De sänds via webb-tv.

KU-utfrågningar våren 2017

Tisdag 4 april

Kl. 11.00
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Granskningsärende: Regeringens uttalande om att den varit förhindrad att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet (dnr 2321-2015/16)

Webb-tv: KU håller öppen utfrågning om granskningsärende, Mikael Damberg

Torsdag 6 april

Kl. 10.00
Tidigare näringsminister Annie Lööf (C)

Granskningsärende: Granskning av den tidigare regeringens hantering av ett brev från EU:s industrikommissionär (dnr 2908-2015/16)

Webb-tv: KU håller öppen utfrågning om granskningsärende, Annie Lööf

Fredag 7 april

Kl. 9.00
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Granskningsärende: Kultur- och demokratiministerns hantering av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism (dnr 2224-2015/16)

Webb-tv: KU håller öppen utfrågning om granskningsärende, Alice Bah Kuhnke

Kl. 10.00
Utrikesminister Margot Wallström (S)

Granskningsärende: Utrikesminister Margot Wallströms hantering av säkerhetsrådskampanjen (dnr 1913-2015/16)

Webb-tv: KU håller öppen utfrågning om granskningsärende, Margot Wallström

Måndag 24 april

Kl. 14.00
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Granskningsärende: Fråga om försök att påverka programinnehållet i Sveriges Television (dnr 2088-2015/16)

Webb-tv: KU håller öppen utfrågning om granskningsärende, Gustav Fridolin

Tisdag 25 april

Kl. 11.00
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Granskningsärenden:

Observera att utfrågningen om ärendet "Försvarsministerns information om en ubåtsbeställning" börjar som öppen i Skandiasalen och övergår till att bli sluten. Den förflyttas då till KU:s sessionssal (RÖ7-08) och är ej öppen för allmänhet eller media.

Webb-tv: KU håller öppen utfrågning om granskningsärende, Peter Hultqvist (S)

Torsdag 27 april

Kl. 10.30
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Granskningsärenden:

Webb-tv: KU håller öppen utfrågning om granskningsärende, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Måndag 8 maj

Kl. 13.00
Statsminister Stefan Löfven (S)

Granskningsärenden:

Webb-tv: KU håller öppen utfrågning om granskningsärende, statsminister Stefan Löfven (S)

Plats

  • De öppna utfrågningarna den 4–27 april hålls i Skandiasalen, ingång Mynttorget 1.
  • Observera att utfrågningen med försvarsminister Peter Hultqvist (S) den 25 april om ärendet "Försvarsministerns information om en ubåtsbeställning" börjar som öppen i Skandiasalen och övergår till att bli sluten. Den förflyttas då till KU:s sessionssal (RÖ7-08) och är ej öppen för allmänhet eller media.
  • Den öppna utfrågningen med statsministern den 8 maj hålls i Andrakammarsalen, ingång Riksplan.

Kontaktperson för media

Peder Nielsen, kanslichef, konstitutionsutskottet, telefon 08-786 40 72, e-post peder.nielsen@riksdagen.se

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se