Aktuellt

Strängare straff för olaglig hantering av handgranater

Publicerad: 23 mars 2017 klockan 13.00

Straffen ska skärpas för den som använder handgranater och andra explosiva varor utan tillstånd. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet vill däremot se ännu strängare straff. Försvarsutskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över om minimistraffet kan skärpas ytterligare för grova brott.

Tillgången till handgranater och andra explosiva varor har ökat i kriminella kretsar. Vissa varor är lika farliga som skjutvapen. Därför vill regeringen införa strängare straffnivåer för den som använder handgranater och andra explosiva varor utan tillstånd. Förändringen innebär att minimistraffet för grovt brott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. En särskild straffskala för synnerligen grova brott införs också. Straffet blir fängelse i lägst tre och högst sex år. Straffnivåerna för handgranater och andra explosiva varor blir då samma som för vapenbrott.

Vill skärpa minimistraffet

Försvarsutskottet välkomnar regeringens ambition att försvåra användningen av explosiva varor i kriminella kretsar. Utskottet tycker dock inte att förslaget går tillräckligt långt. Liksom Polismyndigheten anser försvarsutskottet att minimistraffet för grovt brott mot tillståndsplikten bör ligga på två år, i stället för ett år som regeringen föreslår. Det skulle till exempel innebära att polisen vid misstanke om brott får avlyssna elektronisk kommunikation.

Förslaget om tillkännagivandet bygger på motioner från M, C, L och KD.

Kontaktperson för media

Mats Lundström, föredragande försvarsutskottet, telefon 08-786 57 56, e-post mats.lundstrom@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 29 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU10 (publiceras 24 mars)