Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 23 mars 2017 klockan 12.42

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 24 mars. Ett par av de frågor som tas upp är migration och bekämpning av terrorism.

Tid: Fredagen den 24 mars klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Ministerrådet ska diskutera migration och terrorism

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) ska samråda med nämnden inför möten i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 27-28 mars.

Vid mötet ska rådet diskutera åtgärder för att hantera situationen på migrationsområdet. Bland annat ska ministrarna diskutera de handlingsplaner som tagits fram i samband med Maltadeklarationen och mötet i Valletta i februari. Det handlar till exempel om åtgärder för att hjälpa flyktingar att återvända frivilligt till sina hemländer, bekämpning av människosmuggling och att skapa jobb och ekonomiska möjligheter i ursprungsländer och länder som många flyktingar passerar.

Rådet kommer att hålla en debatt om hur en effektivare återvändandepolitik kan uppnås. Bland annat finns förslag som syftar till att stödja frivilligt återvändande till ursprungsländerna, förbättra samarbetet med länder utanför EU och se till att EU:s medlemsländer genomför de gemensamma reglerna på området likadant.

Rådet för rättsliga och inrikes frågor ska också debattera möjligheterna att åtala och straffa personer som återvänder till EU efter att ha varit i området kring Syrien och Irak och begått terroristbrott, särskilt inom organisationen Daesh.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se