Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 2 mars 2017 klockan 09.26

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 3 mars. Några av de frågor som ska diskuteras är genomförandet av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet och den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020.

Tid: Fredagen den 3 mars klockan 9.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Rådet väntas diskutera global strategi på säkerhets- och försvarsområdet

Utrikesminister Margot Wallström (S) och försvarsminister Peter Hultquist (S) ska samråda med nämnden om säkerhet och försvar inför mötet i rådet för utrikesfrågor den 6 mars.

Rådet väntas diskutera genomförandet av EU:s globala strategi på säkerhets- och försvarsområdet och anta rådsslutsatser. Slutsatserna förväntas utgöra grunden för diskussionen om extern säkerhet vid Europeiska rådets möten den 9–10 mars.

Utrikesministern ska samråda med nämnden inför rådets diskussioner om externa aspekter av migration samt om Västra Balkan. Utöver det väntas rådet föra en diskussion om frågor gällande fredsprocessen i Mellanöstern. Detta mot bakgrund av det snabbt försämrade läget på marken och den nya amerikanska administrationens agerande i fredsprocessen. Rådet väntas även anta rådsslutsatser om utvecklingen i Demokratiska Republiken Kongo.

Rådet väntas diskutera den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för jordbruk och fiske den 6 mars.

Vid mötet den 6 mars väntas rådet diskutera den framtida gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. Inför mötet har ordförandeskapet listat förslag på ett antal prioriterade områden, bland annat följande:

  • Stärkandet av jordbruket i form av förbättrad riskhantering, ökad konkurrenskraft och innovation samt livsmedelssäkerhet.
  • Möta miljöutmaningar i form av klimatomställning och FNs globala hållbarhetsmål.
  • Säkra förnyelse i sektorn och underlätta för yngre lantbrukare.
  • Bibehålla marknadsorienteringen av den gemensamma jordbrukspolitiken.
  • Stärka jordbrukarnas position i livsmedelskedjan.

På mötets agenda står även att få information och diskutera förslag till förordning om upprättande av en flerårig plan för små ytlevande arter, så kallade pelagiska arter i Adriatiska havet. Planen syftar bland annat till att garantera ett hållbart nyttjande av dessa bestånd.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se