Aktuellt

Våld mot äldre i nära relationer bör kartläggas

Publicerad: 16 mars 2017 klockan 10.00

Våld mot äldre i nära relationer och hedersrelaterat våld mot äldre borde synliggöras och kartläggas. Det anser ett enigt socialutskott som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att se till att en sådan kartläggning görs.

Det finns en okunskap om det våld som äldre utsätts för. Dessutom befinner sig ofta äldre i en situation där de är särskilt sårbara, till exempel om de är beroende av en närstående för att få vardagen att fungera. Socialutskottet konstaterar att det inte nödvändigtvis är den äldres partner som är förövaren när våld i familjesammanhang förekommer, det kan även vara till exempel vuxna barn eller barnbarn.

En myndighet bör kartlägga problematiken

Socialutskottet anser att det är angeläget att klargöra hur samhällets insatser för att motverka våld mot äldre kan förbättras. Det är också viktigt att klargöra vilka former av hjälp och stöd till brottsoffren som behöver utvecklas. Enligt utskottet är det centralt att det finns en hög kunskap och medvetenhet kring detta hos yrkesgrupper som ofta möter äldre.

Utskottet tycker därför att regeringen borde ge en myndighet i uppdrag att kartlägga och synliggöra problematiken med våld mot äldre i nära relationer. Kartläggningen bör också handla om våld mot äldre med hedersrelaterade förtecken. Socialutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen till detta. Förslaget om tillkännagivande bygger på motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Kontaktperson för media

Anna Rune, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 41 90, e-post anna.rune@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 5 april. Debatten sänds via riksdagens webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU9 Äldrefrågor (publiceras den 31 mars)