Aktuellt

Myndigheter bör ha tydliga tidsgränser för handläggningstider

Publicerad: 16 mars 2017 klockan 14.20

Många företag upplever att reglerna de måste följa är krångliga och att alltför mycket tid går åt till långa handläggningstider. Myndigheter som företag kommer i kontakt med borde därför sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Det anser näringsutskottet som föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att se till att det sker.

Regeringen har som ambition att myndigheters service till företag ska bli bättre. Regeringen har bland annat satt upp två mål som handlar om att det ska bli enklare för företag att lämna uppgifter och att handläggningstider på myndigheter ska kortas. Regeringen har bland annat gett Tillväxtverket i uppdrag att följa upp och arbeta mot målen samt föreslå fler insatser på området.

Otillräcklig satsning

Näringsutskottet tycker att regeringens satsningar på att förbättra servicen är bra men otillräckliga. Många företag upplever att regelverken är krångliga och att mycket tid går åt till administration och handläggningstider. Näringsutskottet anser att det både kan vara ett konkurrenskraftsproblem och en tröskel för företag att starta eller växa.

Utskottet anser därför att regeringen borde se till att alla myndigheter som företag kommer i kontakt med ska sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller inte med utskottsmajoriteten och reserverar sig därför mot förslaget om ett tillkännagivande. De tre partierna anser att regeringen har satt tydliga mål och vidtagit en rad åtgärder för att minska handläggningstiderna för företag. S, MP och V tycker därför inte att ett tillkännagivande behövs.

Kontaktperson för media

Marika Kurlberg, föredragande näringsutskottet, telefon 08-786 52 96, e-post marika.kurlberg@riksdagen.se 

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 23 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Näringsutskottets ledamöter

Dokument

Näringsutskottets betänkande NU12 Näringspolitik (publiceras 20 mars)