Aktuellt

Alla som beviljas personlig assistans ska kunna välja utförare

Publicerad: 16 mars 2017 klockan 09.56

Socialutskottet vill att regeringen lämnar förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats personlig assistans ska få möjlighet att välja utförare av assistansen. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen till detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Enligt socialutskottet borde det vara självklart att alla brukare har likvärdiga möjligheter att bestämma över sin personliga assistans. Även den som får sin personliga assistans från kommunen bör få rätt att välja utförare genom att lagen om valfrihetssystem, LOV, tillämpas. Utskottet anser därför att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare. Utskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen till detta i ett tillkännagivande.En majoritet som består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna står bakom förslaget, som innebär att utskottet säger ja till motionsförslag från M, C, L och KD.

Socialutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2015 och 2016 om stöd till personer med funktionsnedsättning.

S, MP och V håller inte med

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivande. Partierna värnar valfrihet inom välfärden och anser att det är värdefullt att individen kan välja utförare. De anser dock att ett införande av obligatorisk valfrihet skulle vara ett så långtgående ingrepp i den kommunala självstyrelsen att det inte skulle vara förenligt med proportionalitetsprincipen i regeringsformen. Den säger att en inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte bör gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.

Kontaktperson för media

Johanna Lithman Sola, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 48 70, e-post johanna.lithman.sola@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 19 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning (publiceras den 12 april)