Aktuellt

Alla myndigheter bör arbeta för att öka utbudet av öppna data

Publicerad: 16 mars 2017 klockan 11.36

Regeringen bör ge alla myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Det tycker finansutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta den här uppmaningen till regeringen.

Finansutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering. Finansutskottet anser liksom Riksrevisionen att svenska myndigheters arbete med digitalisering och e-tjänster är väl utvecklat jämfört med många andra länder, men att utvecklingen samtidigt går trögt och att mycket återstår att göra. Arbetet med öppna data måste därför ges en ökad tyngd. Öppna data kan definieras som digital information som är fri att använda, återanvända och distribuera utan någon annan motprestation än att användaren anger källa eller delar informationen på samma sätt.

Finansutskottet vill att regeringen ger samtliga myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data. Offentliga handlingar som med liten eller ingen kostnad kan bli öppna data ska också tillgängliggöras. Då kan medborgarna få effektivare och bättre service. Finansutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Förslaget till tillkännagivande innebär att utskottet säger ja till motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Kontaktperson för media

Ann-Charlott Tunved, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 63 48, e-post ann-charlott.tunved@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 22 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU17 Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering (publiceras den 16 mars)