Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möte i ministerrådet

Publicerad: 15 mars 2017 klockan 09.54

Regeringen samråder med EU-nämnden fredagen den 17 mars. Ett par av de frågor som ska tas upp är moms på elektroniska publikationer och omvänd skattskyldighet för moms.

Tid: Fredagen den 17 mars klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Ekofin-rådet väntas diskutera momsfrågor

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin-rådet, den 21 mars.

Vid mötet väntas Ekofin-rådet diskutera EU-kommissionens förslag till ändringar av mervärdesskattedirektivet. Förslaget innebär bland annat att inte bara tryckta böcker, tidningar och tidskrifter utan även elektroniska publikationer ska få ha lägre moms.

Ekofin-rådet väntas också

  • diskutera kommissionens förslag om att medlemsländerna ska få utökade möjligheter att tillämpa omvänd skattskyldighet för moms, det vill säga att köparen är skattskyldig för momsen i stället för säljaren
  • få information om aktuella lagförslag som gäller finansiella tjänster
  • få information om 2017 års landrapporter och djupgranskningar inom ramen för den europeiska planeringsterminen
  • diskutera genomförandet av 2016 års landspecifika rekommendationer med fokus på ett bättre företagsklimat
  • få information och följa upp G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer som hålls den 17-18 mars i Baden-Baden
  • få information om genomförandet av aktuella EU-rättsakter på finansmarknadsområdet
  • få information om den Europeiska försvarsfonden, som är en del av EU-kommissionens förslag om en gemensam europeisk handlingsplan på försvarsområdet.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se