Aktuellt

Norrbottensbesök om datahallar, energi och stål

Publicerad: 14 mars 2017 klockan 08.58

Den 13 mars besökte riksdagens förste vice talman Tobias Billström (M) Norrbottens läns valkrets, tillsammans med riksdagsledamöter från valkretsen. Besöket gjordes i samarbete med landshövding Sven-Erik Österberg.
 

Förste vice talman, landshövdingen och delegationen vid besök på SSAB.

Förste vice talman, landshövdingen och delegationen vid besök på SSAB. Foto: Länsstyrelsen / Juha Liakka

Riksdagens förste vice talman och riksdagsledamöter från valkretsen gjorde under dagen flera olika studiebesök och höll möten med inriktning på datacenter, teknologi, energi och stålindustri. Syftet med besöket i Norrbotten var att belysa frågor som är aktuella och viktiga för framtid och utveckling i där.
 
I besöket deltog riksdagsledamöterna Fredrik Lundh Sammeli (S), Ida Karkiainen (S), Emilia Töyrä (S), Leif Pettersson (S), Linus Sköld (S), Krister Hammarbergh (M) och Birger Lahti (V).
 
Dagen avslutades med middag i landshövdingens residens dit valkretsens riksdagsledamöter samt aktuella personer från regionen hade bjudits in. Förste vice talmannen och landshövdingen var värdar för middagen.

 
Talmansmiddagar – Kort bakgrundsinformation

Tidigare har talmannen genomfört vår- och höstmiddagar i Stockholm. Talman Urban Ahlin har infört att talmannens höstmiddag istället läggs ute i landets valkretsar fördelad till olika tillfällen, kopplade till studiebesök om varje regions framtidsfrågor.

Talmansmiddagarna har ett tydligt ledamotsperspektiv och initiativet till middagarna kommer från riksdagen. Talmannen eller någon av de vice talmännen tillsammans med landshövdingen i respektive län står som värdar för evenemanget.